Připravte se teď

Jak dlouho trvá celý proces výpočtu uhlíkové stopy?

o Proces výpočtu uhlíkové stopy je individuální, velmi závisí na velikosti a typu podniku/obce a dodání potřebných podkladů.