Připravte se teď

Jaké jsou možnosti pro snižování emisí a dosažení uhlíkové neutrality?

Mezi nejčastěji zvažovaná řešení patří přechod na obnovitelné zdroje energie, efektivnější využití paliv a energie, snížení spotřeb energie, optimalizace logistiky a snížení odpadu a sekvestrace uhlíku do půdy. Dále pak výsadba stromů a kompenzace emisí prostřednictvím projektů uhlíkové kompenzace.