Připravte se teď

Jaký je proces výpočtu uhlíkové stopy pro podnik nebo produkt?

1.) Je proveden sběr dat o aktivitách spojených s emisemi (spotřeby energií a paliv) a identifikace hlavních zdrojů emisí.

2.) Použití emisních faktorů pro přepočet aktivit na emise skleníkových plynů.

3.) Souhrn a analýza výsledků