Připravte se teď

Jaké mezinárodní standardy a normy se používají při výpočtu?

o ISO 14064 pro kvantifikaci a hlášení emisí skleníkových plynů.

o ISO 14040/14044 pro pravidla LCA.

o GHG Protokol pro korporátní účetnictví a hlášení emisí.