Připravte se teď

Jaké jsou kroky vytváření dekarbonizační strategie?

o Analýza současných emisí.

o Stanovení cílů a akčního plánu dekarbonizace.

o Implementace opatření (přímé, nepřímé) spojené s dekarbonizací.

o Monitoring a reportování pokroku.